Zdravstveni turizam

Prema europskim standardima,Terapijski bazeni su topli bazeni za provođenje vodene terapije,temperature vode od 32-36 ˙C, dubine od 120 cm do 180 cm tako da osoba stoji unutra do nivoa prsiju .Ovo je vrlo važno sa terapijskog aspekta iz razloga što se na toj dubini umanjuje pritisak na skeletnu strukturu što znatno olakšava kretnje pacijenta u vodi.

Moderni terapijski bazeni obično su opremljeni određenim vrstama opreme za terapijsko vježbanje,pomoću kojih korisnik postiže ravnotežu, stabilnost te kontrolira pokrete tijekom korištenja bazena. Takva oprema  obično se sastoji od horizontalne i vertikalne trake, paralelnih štangi ,podvodne staze za trčanje, podvodnog bicikla i sl.Unutar bazena mogu se dodatno instalirati i uređaji za hidromasažu,protustrujno plivanje kao i rešetke za ispuhivanje zraka.

Terapijski Bazeni nemaju posebno definiranu veličinu;mogu biti i manji i veći kao i vrlo mali ,upravo iz razloga jer se većina vodenih terapija izvodi u okomitom položaju.

Ono što je najvažnije za kasniju uporabu,je dubina vode.

Dubina vode za liječenje unutar terapijskih bazena, mora biti najmanje 120 cm da bi noge odraslih korisnika mogle pravilno uroniti te na taj način, omogućiti pravilno izvođenje vježbi.

Danas je razvoj tehnologije proširio mogućnosti korištenja vodenih sadržaja unutar terapijskog bazena tako da od pamtivijeka „voda koja sve liječi“ dobiva još veći značaj i proširene aspekte primjene svugdje pa tako i u terapijske i fizioterapijske svrhe.

S tim u vezi, u svijetu je sve više profesionalaca tipa Aquatic fizioterapeuta,čiji se rad bazira upravo na korištenju vodene terapije odnosno terapijskog bazena kao načinu liječenja, nudeći svojim pacijentima sve veći izbor vodenih terapija kao metoda za njihovu rehabilitaciju.

Da bi se projektant terapijskog bazena,tijekom faze projektiranja usmjerio na pravi način, budući korisnik se treba odlučiti koji vid terapije želi kasnije u svom radu primjenjivati.

U praksi postoje dvije metode dubinskih terapija koje iza sebe povlače važno određivanje dubine terapijskog bazena.
Jedna metoda je dubinska vodena terapija gdje pacijent zapravo pluta u okomitom položaju a druga je prsna duboka terapija gdje  pacijent stoji na dnu bazena ili sjedi / stoji na nekom podvodnom uređaju za vježbanje, kao što je npr.vodeni ergometar ili vodena bicikla.

Duboka vodena terapija obično se zasniva na  plutajućem uređaju (plutajuće rukavice , npr.) koji je  priključen na korisnika.Ova vrsta terapije omogućava potpuno uranjanje nogu čime se uzrokuje najmanji utjecaj na skeletnu strukturu.Ovu terapiju je moguće  primjenjivati isključivo u bazenima dubljim od 180 cm. Prsna duboka vodena terapija se obično izvodi s pacijentom koji stoji ili sjedi u vodi uronjen na dubini grudi. Ova vrsta vodene terapije se često izvodi sjedeći na podvodnom uređaju za vježbanje čime se omogućava kontroliranje pokreta,održavanje ravnoteže i stabilnosti.

Dubina ovog bazena je niža i ne treba biti veća od 160 cm.

U praksi se ovaj problem potrebe za različitim dubinama riješava na način da se dio bazena izradi sa većom dubinom a drugi dio za manjom dubinom.

Najčešća je ipak izvedba svakog bazenića za sebe, što također u praksi ima svojih prednosti.

Tipična podvodna oprema unutar terapijskih bazena je : vodoravne,vertikalne i paralelne šipke, vodene trake za trčanje i vodeni bicikli, po mogućnosti izrađeni od teških plastičnih materijala.

Terapijski bazeni mogu ubiti ugradnog ili nadgradnog tipa ali mogu biti i djelomično ugrađeni odnosno nadgradni.

Nadgradni terapijski bazeni imaju velikih prednosti o kojima bazenski projektant mora povesti računa a ne smije zanemariti i činjenicu da je napovoljnija situacija da se on nalazi u prizemlju.
Za ugovorne zdravstvene organizacije koje se zasnivaju na liječenju velikog broja bolesnika svaki dan,od kojih je određeni broj i sa visokim stupnjom invaliditeta i neophodno je korištenje invalidskih kolica,treba planirati pristupni put,ulazna vrata,broj dizala za kolica i sve uskladiti  prema normama utvrđenim od strane Ministarstva Zdravstva.Takav terapijski bazen mora imati vlastito dizalo i kolica za ulaz ali i ulaz u bazen prilagođen osobama sa disfunkcijama.

Pravilno dizajniran terapijski bazena imat će jedan ili više pristupa za ulazak i izlazak u bazen što znači da se sastoji od stubišta, rampe i dizala.Standardne bazenske ljestve, koje se pozicioniraju okomito i zahtijevaju snagu i agilnost pri korištenju, obično se ne koriste u ovu svrhu.

Privatne zdravstvene ustanove,posebno one koje su u unajmljenom prostoru, mogu instalirati kvalitetniji tip montažnog bazena budući je on istovremeno i prenosivog karaktera te je jednostavan za instalaciju a može se, ako to bude potrebno,demontirati i prenijeti na neko drugo mjesto.
Kvaliteta vode je od iznimne važnosti u terapijskom bazenu.

Ovaj tip bazena se smatra mikrobiološki visoko opterećujućim upravo zbog manje ili više disfunkcionalnih pacijenata,zbog visokog stupnja onečišćenja uljima za masažu te drugim kožnim preparatima koji služe za ublažavanje bolova i liječenje.

Istovremeni paradoks je da baš zbog svih ovih disfunkcija,pacijenti iz ove kategorije imaju snižen stupanj imuniteta zbog čega su i znatno osjetljiviji od zdravih osoba.

Dakle, više nego je očito kako mehanička i kemijska obrada vode terapijskog bazena, bez premca je jedna od najzahtjevnijih u bazenskoj industriji.
Sustav mehaničke i kemijske obrade vode se sastoji uglavnom od cirkulacije pumpe, filtera,grijača i kompleksnog sustava za sanitaciju.

Postoji nekoliko vrsta filtera na raspolaganju za bilo koju situaciju. Za male terapijske bazene, tip sa filter uloškom poslužiti će svrsi na najjednostavniji i ekonomični način.Kod većih terapijskih bazena,primijenit će se pješćani filter uz poželjnu kombinaciju kvarcnog i hidroantracitnog pijeska.Sustav sanitacije je preporučljivo da se sastoji od kombinacije ozon generatora i lampe UV-a ,uz mali dodatak klora ili broma radi rezidualnog kapaciteta,čije će sinergijsko djelovanje, garantirati potpuno uklanjanje svih mikroorganizama ,uključujući i viruse.

 

autor :Inga Kovačić Sindik,strucni clanak

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni smo prihvatiti kolačiće u skladu s našim pravilima o kolačićima.